Schlagwort: İman ve Sevgi

İman ve Sevgi

Enes İbni Malik (ra)’den rivavet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuş­tur:  „Sizden biriniz, kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe (tam) iman etmiş olmaz.„[1] Hadis, kendisi için sevdigini kardeşi için de sevmeyenin imanının tam (kamil) olmayacağı şeklinde anlaşılmalıdır. Muhabbetten maksat, hayır ve menfaat istemektir. Sonra burada bahsedilen muhabbet dinidir, beşeri muhabbet de­ğildir. Zira beşeri tabiat, […]