Schlagwort: Heva ve Heves

Arzuların Teslimiyeti

Abdullah b. Amr b. el-As (ra)’dan rivayet edildiğine göre Allah Rasûlü (sav) şöyle buyurmuştur: „Kendi arzu ve istekleriniz benim getirdiklerime uymadıkça (gerçek manada) iman etmiş olmazsınız.“[1] Peygamber efendimiz (sav)’in „Kendi arzu ve istekleriniz benim getirdiklerime uymadıkça (gerçek manada) iman etmiş olmazsınız.“ ifadesi: Kişinin amelini kitap ve sünnetin ölçülerine vurup, kendi arzularına muhalif davranmak pahasına, Peygamber […]