Schlagwort: Havf

Beyne’l-Havf ve’r-Reca

İnsanda Bulunması Gereken Havf ve Reca Kavramlarının Mahiyeti Havf, bilinen veya hissedilen bir işaretten dolayı irkilmek, bir tehlike karşısında ne olacağı endişesi içinde olmak‘ anlamında masdar olup kısaca „korku“ demektir.. Allah’tan havf, O’nun cezasından ve azap tehdidinden çekinerek itaat yolunu tutma, günahlardan kaçınmadır. Bunun şekli Kur’an’da şu ayette çok belirgin bir biçimde ortaya konmaktadır: „Ayetlerimize […]