Schlagwort: Hased

Hased

Muhterem müslümanlar Felak suresinin mealini vererek hutbeme başlamak istiyorum: *** De ki; «Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbime. Yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümlere üfleyip tüküren büyücü kadınların şerrinden. ve hased ettiği zaman hasedcinin şerrinden.*** Hased: Kıskanmak, çekememek, başkasında olan sağlık, zenginlik ve benzeri nimetlerden dolayı rahatsız olarak o kişiden […]