Schlagwort: Haremklik Selamlık

Haremlik – Selamlık

Haremlik-Selamlık; birbirlerine na-mahrem olan kadın ve erkek topluluklarının kendilerine mahsus ayrı ortamlarda biraraya gelmeleri, karışık vaziyette birarada bulunmamalarının ifadesi olan bir terkiptir. Kadın topluluklarına mahsus kılınan yere „Haremlik“, erkeklere mahsus yere de „Selamlık“ denmiştir. Mahrem ve na-mahrem tasnifinde ölçü nikahtır. Kur’an-ı Kerim’de „birbirleriyle nikahlanmaları müebbeden (ebedi) ve muvakkaten haram olanlar“ sarih olarak zikredilmiştir.(En Nur Suresi: […]