Schlagwort: Hadisler

Sünnet’te Mü’minlerin Özellikleri

1. Mü’min arı gibidir. Çünkü arı sadece temiz yer, temiz bir şey verir. İnce bir dala konsa bile zedelemez.(İbni Hibban, Taberânî, Beyhakî Şuabu’l-İman-Sahih) 2. Mü’min hurma ağacı gibidir. Hurma ağacından sadece fayda gelir.(Buhârî, Müslim, Bezzar) 3. Mü’min altın külçesi gibidir. Altın ısıya maruz kalsa parlar, tartıldığında ise ağırlığı hiç eksilmez. (Beyhakî Şuabu’l-İman-Sahih) 4. Mü’min deve […]

Şefaat Üzerine

Kelime olarak; bir kimsenin bağışlanmasını istemek; bir kimseden, başka bir kimse için iyilik yapmasını ve zarardan vazgeçmesini rica etmek; yardım etmek; başkası hesabına yalvarmak, rica etmek; birinin önüne düşüp işinin görülmesi için dua ve niyazda bulunmak demektir. Şefâat edene eş-şâfi‘, eş-şefi (başkası lehine taleb eden) denilir. „Kim güzel bir şefâatla (hayır ve iyiliklere aracı, vasıta […]

Muâz ibni Cebel (ra)’den Hadisler

Kendisi hakkında Rasûlullah (sav)’in: „Âlimler kıyamet gününde bir araya geldiklerinde Muâz, bir ok atımı (veya bir taş atımı) onların önünde olacak“ Ve  „Ümmetim içerisinde helâl ve haramı en iyi bilen Muâz b. Cebel’dir“ Buyurduğu büyük sahabî… —————————————————— Ensârın ileri gelenlerindendir. Künyesi, „Ebu Abdurrahman“dır. On sekiz yaşında müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz’le birlikte bütün savaşlara katılmıştır. Rasûlullah […]

Kardeşlik Üzerine Hadisler

„MÜ’MİNLER KARDEŞTİR“ Ebû Zer (ra) rivayet ediyor: Biriniz din kardeşini sevdiğinde bunu kendisine bildirsin.[1] KARDEŞ ZİYARETİ Sevbân’dan (ra) rivayetle; Müslüman,  din kardeşini  ziyarete gittiğinde dönünceye kadar Cennet bahçesi içindedir.[2] Ebû Hüreyre (ra) Peygamber Efendimizin (sav) şöyle buyurdu­ğunu rivayet ediyor: Adamın biri bir köydeki din kardeşini ziyarete gidiyordu. Allah onun yolu üzerine insan şeklinde bir melek […]

Peygamberimiz (sav)’den Hayat Ölçüleri

Muaz’den (ra) rivayetle: Öğrenmek istediğinizden neyi öğrenirseniz öğreniniz, bildikleri­nizle amel etmedikçe, Allah sizi bundan faydalandırmaz.[1] Ebû Hüreyre’den (ra) rivayetle: Cuma, Pazartesi ve Perşembe günleri Cennetin kapıları açılır. Al­lah’a hiçbir şeyi ortak koşmayanlardan, bağışlanma dileyen her ku­lun günahı bağışlanır. Ancak din kardeşiyle kendi arasında düşman­lık bulunan kişi bunun dışındadır. Böyle bir kimse için şöyle denir: „Barışıncaya […]