Schlagwort: Felaketler

Deprem ve Felaketler

Kardeslerim Kainat hassas bir denge, mükemmel bir ahenk ve şaşmaz bir nizam içinde yaratılmıştır. Kainatta meydana gelen her şey, Yüce Allah’ın koyduğu kanun ve kurallar çerçevesinde cereyan etmektedir. Ve bu kainat icerisinde Rabbimiz, biz kullarını çeşitli şekillerde imtihana tabi tutmaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Mealen “Andolsun ki; sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme gibi […]