Schlagwort: Elfâz-ı Küfür

Ef’âl-i Küfür, Elfâz-ı Küfür ve Tekfir

Kur’an-ı Kerim’de: „Sizden her kim dininden döner ve kâfir olarak ölür ise, işte onların dünya ve ahirette amelleri geçersizdir. Kendileri de cehennem ehlidir. Onlar cehennemin ebedî sakinleridir„(Bakara 217) hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyle herhangi bir kimse İslâm dininden döner ve o halde iken ölürse; (Müslüman iken yapmış olduğu) bütün amelleri mahvolur. İslâm ulemâsı; insanları küfre sürükleyen […]