Schlagwort: Dünya Ahiret Dengesi

Dünya Ahiret Dengesi

Kıymetli Müslümanlar ! Dünya, insanoğlunun imtihan edilmek üzere gönderildiği, oyun ve oyalanmadan ibaret olan ve geçici lezzetlerin bulunduğu bir mekândır. Ahiret ise, bu dünya imtihanının sonunda, ebedi cennet veya cehennemle sonuçlanacak ölümsüz bir hayatın başlayacağı, ebedi bir yurttur. Cenabı-ı Hak (cc) Kasas suresinin 60. ayetinde şöyle buyurur: “Size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının bir […]