Schlagwort: Dua

Dua İbadeti, Hükümleri ve Adabı

Duanın Tarifi ve Önemi „Dua“ kelimesi, „davet ve da’va“ gibi aynı kökten gelmektedir. Sözlükte, küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, aciz olandan güçlü olana doğru meydana gelen bir istek ve niyazda bulunmadır. İstılah olarak „dua“, kulun Allah’a sığınma ve yakarışını, Allah’ın yüceliği karşısında kulun güçsüzlüğünü itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içerisine lütfunu, yardımını ve affını dilemesini […]