Schlagwort: Çocuklarımız

Çocuk Terbiyesi ve Güzel Ahlâk

“Çocuğumuz Bize Âsi Oluyor Diyenlere…. “Hiçbir baba evlâdına güzel edep ve terbiyeden daha değerli ve üstün bir miras bırakamaz.” (Tirmizi) İnsanın âilesine karşı sorumlu olduğu maddî ihtiyaçlarının yanında bir de mânevî ihtiyaçları vardır. Onlara inanmaları gereken iman esaslarını ve uymaları gereken ahlâk esaslarını öğretmek, ebeveylerin sorumluluğu altındadır. Esasen bu mânevî ihtiyaçların temin edilmesi daha mühimdir. […]

Çocuklarımız

Hamd Allah (cc) ya mahsustur. Allah’a hamd eder ve O’ndan yardım dilerim. Nefislerimizin kötülüklerinden ve kötü amellerimizden Allah’a sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse, artık onu kimse dalâlete düşüremez ve Allah kimi dalâlete sürüklerse, onu da kimse hidayete sevk edemez. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur, O tekdir ve hiçbir ortağı yoktur. Ve yine Şehadet […]