Schlagwort: Çelenk

Cenaze ve Adetler Üzerine

Ölünün Arkasından Kur’an Okumak Ma’kıl İbnu Yesar (ra) anlatıyor: „Rasulullah (sav) buyurdular ki: „Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) Yasin suresini okuyun.“[1] Hadiste, „muhtazara (ölmek üzere olanlara) okuyun“ demiyor, „ölülerinize okuyun“  diyor. Alimler çoğunlukla „ölüler“ tabirinden ölüme yaklaşanları yani muhtazarları anlamış ise de, bazıları zahirî manayı esas alarak ölülere okumayı esas almıştır. Ama, „en doğrusu her ikisinin […]