Schlagwort: Ana ve Baba Hakları

Ana ve Baba Hakları

Muhterem Müslümanlar Bu günkü hutbemizde Ana baba hakları üzerinde duracagız inşaallah. Rabbimiz nisa suresi ayet.36.da mealen şöyle buyurmaktadır:***Allaha kulluk edin, ona bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin…***İslam dini Allaha iman ve kulluk mertebesinden hemen sonra, Anne ve babaya iyi davranma mertebesini koymuştur. Gerçek müslümanın en belirgin sıfatlaerından birisi de Anne ve babaya sadık […]