Schlagwort: Alimler

İlim Yolculuğu

PEYGAMBERLERİN bıraktığı miras hükmünde olan ilmin elde edilmesi, her Müslüman’ın temel hedefidir ve temel hedefi de olmalıdır. Çünkü Peygamberlerin mirası olan ilim ihya edilmeden, insanca ve Müslüman’ca yaşamak mümkün değildir. İlim, sahibine izzet ve itibar kazandıran, şerefli bir özelliktir. İlim kadın-erkek her Müslüman için farzdır. Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Kim ilim öğrenme arzusuyla bir yola […]