Schlagwort: Adalet

Adalet Üzerine

Muhterem Kardeşlerim… Adalet:Düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamlarındadır. Geniş kapsamlı bir kavram olan adâletin zıttı zulüm, hıyanet ve insafsızlıktır.Adalet, sadece devlete ve yöneticilere has bir olgu değildir. Adalet, hukuki, içtimai-sosyal ve ahlakı alanların hepsini kapsar. Bu sebepledirki; […]