Sosyal Faliyetler

DE_Sosyal

Müslümanlar arası kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamak, yakın çevreyle olan ilişkileri gözeterek hayra vesile olacak sonuçlar elde etmek olarak belirtebileceğimiz Dar’ul Erkam Sosyal Faaliyetler Çalışma Kolu’nun amacı, genel manada üyeler arası ve yakın çevreler arası salih ameller elde etmektir.

Sosyal Faaliyetler olarak isimlendirdiğimiz çalışmalarımızdan önemli olanlarını maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

1.) Bayram Proğramları: Ramazan ve Kurban bayramlarında toplu katılımın sağlanacağı Bayram etkinlikleri düzenlemek. Bilhassa çocuklara yönelik proğramların uygulanması.

2.) Grill ve Piknik Günleri: Senenin münasib günlerinde, Kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olacak Grill, Piknik ve benzeri toplu katılımın sağlanacağı davetler düzenlemek. Ayrıca park gezisi, orman gezisi… gibi toplu geziler düzenlemek.

3.) Kardeşlik Kampları: Yılın belirli tatil günlerini değerlendirerek yatılı kamplar düzenlemek.

4.) Aile Kampları: Aileler arası irtibatları güçlendirme amacına yönelik yılın belirli günlerinde aile kampları düzenlemek.

5.) Kermes Günleri: Dar’ul Erkam’a maddi ve manevî katkıda bulunacak veya diğer muhtaç müslümanlara yardım amacına yönelik kermesler düzenlemek. Bu kermesler genel (herkese açık) ve özel (sadece müslüman çevre) olabileceği gibi sadece kadınlara yönelikte yapılabilmektedir.

6.) Düğün ve Sünnet Proğramları: Meşru daireler içinde dershanemizde Düğün ve Sünnet proğramları düzenlenebilmektedir.

7.) Çocuk Etkinlikleri: Bayram ve Kermes günleri veya tesbit edilen diğer günlerde çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemek.

8.) Spor Faaliyetleri: Spor müsabakaları düzenlemek. Diğer bölgelerdeki müslüman kardeşlerimizle gruplar halinde Spor Müsabakaları düzenlenmektedir. Bunun için müsaid olan Dershanemizin Spor Sahası kullanılmaktadır.

Diğer Faaliyetler:

Sayılan bu faaliyetler dışında Dershanemizde her Cuma günü Cuma Namazı’ndan sonra Döner, Pizza, Lahmacun v.s. yapılmaktadır.

Ayrıca her iki veya birbuçuk ayda bir Et kesimi yapılmakta olup, bu şekilde Helal Et ihtiyacımızı kendimiz temin ederek karşılamaktayız. Et ihtiyacı olan kardeşlerimizin et kesim tarihinden önce sipariş vermeleri gerekmektedir.