İlmi Çalışmalar

DE_ilimDâr’ul Erkâm Dershanemizde yapılan İlmî çalışmalarımızı birkaç başlık altında sıralayabiliriz:

1. Umumi/Genel Sohbetler:
Her hafta Cumartesi günleri saat 19:30’da başlamak üzere yapılmaktadır. Bu sohbetlerde Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Nasihat içeren mevzular yanında güncel meseleler üzerinde de bilgiler verilmektedir. Her hafta farklı konular işlenmekte olup her yaştan kardeşlerimiz katılabilmektedir. Hanımlar da bu sohbetleri mikrofon aracılığı ile kendi bölümlerinde dinleyebilmektedirler.

2. Özel Dersler:
Dâr’ul Erkâm olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz Eğitim Proğramımızın temelini 5-10 kişilik gruplar halinde yaptığımız Özel Dersler oluşturmaktadır. Bu dersler, sınıf sistemiyle karşılaştırabileceğimiz bir şekilde gruplar halinde yapılmakta olup, Akaid, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer/Tarih ve Sosyal Sistem ana başlıklarından oluşan İslami Eğitimi içermektedir. Her Ders Grubu en az 4 yıllık Eğitim sürecini tamamlamış kardeşlerimiz tarafından idare edilmektedir. Bir üst sınıfa işlenen derslerden imtihan edilerek geçilmektedir. Bu derslerimiz; her müslümanın öğrenmesi gereken „Farz-ı Ayn“ ilimleri içermekle birlikte „Usûl“ ilimlerini de kapsamaktadır.

3. Çocuk Eğitimi: Çocuklara yönelik çalışmalarımız hakkında bilgi edinmek için „Çocuk Eğitimi“ bölümüne bakınız.

4. Gençlere Yönelik Eğitim:
Gençlerimize yönelik her hafta Cuma günleri saat 20:30’dan itibaren genel sohbetler yapılmaktadır. Daha çok gençlerin ilgi alanına giren ve merak ettikleri konuları içeren Sohbet ve Dersler yapılmaktadır. Bunun dışında gençlerimiz 2. madde de açıklamaya çalıştığımız özel derslere de katılabilmektedirler.

5. Hanımlara Yönelik Eğitim:
Hanımlar, haftasonu cumartesi günleri yapılan genel sohbetlerden istifade edebilmekte ve ayrıca kendi aralarında gruplar halinde 2. madde de açıklamaya çalıştığımız özel derslere katılabilmektedirler.