Hakkımızda

DarulErkamPlakat_3

İlim, İrfan ve Hikmet yuvası olmasını temenni ettiğimiz Dâr’ul Erkâm; kuruluşundan bugüne  üzerinde titizlikle durduğu „ilim“ öğrenmeye vermiş olduğu hassasiyetle temayüz etmiştir.  Asr-ı Saâdet’te Dâr’ul Erkâm; manevi hareket noktasının; ilim, irfan ve hikmetle, eğitim ve öğretim safhasının temelini oluşturduğu bir merkezdir.

İşte bu merkezi esas alarak aynı gaye ve hedefler çerçevesinde, ilmin önemine vurguda bulunarak 1989 yılının başlarında kurulan Dâr’ul Erkâm; o günden bu güne üzerinde yoğunlaşmış olduğu ilmî ve sosyal faaliyetlerine devam etmektedir.

Rasûl-i Ekrem (sav) efendimizin bir hadis-i şerifinde haktan ayrılmamanın ölçüsü olarak beyan ettiği  „İhlas, Nasihat ve Cemaat“ Dâr’ul Erkâm’ın çalışmalarının esasını teşkil etmektedir ve bu esasların en güzel şekilde hayata geçirilmesi hususunda gayret sarfetmekdir.

Nihaî gaye ve hedefimiz; Allah (cc)’ın  rızasına ulaşmak, O’nun dinini öğrenmek ve ögrendiklerimizi hayatımıza tatbik etmektir.

Bütün ilmî ve sosyal faaliyetlerimizi Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat çizgisi dahilinde yapmaya özen göstermekteyiz.  Her şeyi en iyi şekilde yaptığımızı iddia etmiyoruz. Biz bu yolun yolcusu olma azmindeyiz. İnancımız odur ki; öğrendiklerimiz ve bildiklerimizle amel edersek, Cenab-ı Hakk (cc) da bilmediklerimizi bizlere öğretecektir.

İmtihan dünyasında Rabbimizin emirlerini emrettiği şekilde, eğip bükmeden öğrenip, hayatımıza tatbik etmek, Allah (cc)’dan başkasının söz söyleme hakkına sahip olmadığı „Hesap Günü“ne hazırlanmak ve son durağı Cennet olan bir yolculukta meşakkatler ve zorluklar karşısında sızlanmayarak rabbimizi razı eden yolcular olmayı temenni etmekteyiz.

Gayret bizden, TEVFİK ve HİDAYET Allah (cc)’dandır…

Darül Erkam_Logo_Mini
Dâr’ul Erkâm

Rheinhorststr. 26
67071 Ludwigshafen
info@darulerkam-ev.de