Ramazan

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adiyle Hamd alemlerin yegane sahibi ve efendisi olan Allah (cc) ya, salat ve selam Efendimiz Resuli Ekrem (sav) e , onun yakın aile çevresi ve dostlarına, Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi mü´min kardeşlerimin üzerine olsun.

Dünyada hareket halindeki her şeyin zaman zaman tazelenmeye, silkinmeye, arınmaya ve adeta hayata yeniden başlıyormuş gibi dinçleşmeye ihtiyacı vardır. Çünkü akıp giden zaman monotonlaşmaya, durgunlaşmaya sebep olur. Bu yüzden ara sıra akıp giden zamanın farkına varmayı ve silkinmeyi sağlayacak özel uygulamaların ve dönemlerin olmasi gerekir. Beş vakit namaz günlük hayatımızda bunu sağlar. Cuma namazları ile haftada bir bizimle aynı inancı paylaşanlarla bir araya gelerek silkinmemize, belli bir ümmetin mensubu oldugumuzun farkına varmamıza vesile olur. Ramazan ayı da yıllık silkinmeyi, bir yıl içinde tutan paslardan arınmayı, böylece sahip oldugumuz inanç dogrultusunda bir diriliş gerçekleştirmeyi sağlamaktadır.

Kardeşlerim
Allahu Teala mübarek Ramazan ayını özel olarak seçmis ve onu on bir ayın sultanı yapmıştır. Sonra da mü’minlerin bu ayda bütün nefsani paslardan arınarak din ve inançta tazelenmeleri, kendilerine gelmeleri, adeta bir diriliş gerçekleştirmeleri için bu aya özel bir ibadet koymuştur. Nitekim; „Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, (fenalıklardan) sakınırsınız diye oruç sizin üzerinize de farz kılındı.“ (Bakara, 183) ayetiyle orucu bizim üzerimize Farz kıldı.
Oruç iman ve ihlasta samimiyeti simgeleyen müstesna bir ibadettir. Oruç aynı zamanda bir azim ve irade terbiyesidir. Bu ibadetle insan nimetler içinde olsa da belli bir zaman süresince onlardan yararlanmayarak itaat konusundaki kararlılığını ve iradesine hakim olmadaki başarısını ortaya koyacaktır.

Resulullah (s.a.s.)’in bildirdigine göre: „Ramazan’ın ilk gecesinden itibaren şeytan ve cinlerin azgınları bağlanır. Cehennemin kapıları kapanır, artık (Ramazan’ın sonuna kadar) onun hiçbir kapısı açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve artık (Ramazan’ın sonuna kadar) hiçbir kapısı kapatılmaz. Bir seslenici: „Ey hayırda öne geçen sen gel! Ey kötülükte ileri giden sen dur!“ diye seslenir. Allah’ın o zaman cehennemden azad edilen kulları vardır. Bu her gece böyle olur.“ Buyurmuştur (Bu hadisi Tirmizi, Kitabu’s-Savm, 1. bab’da rivayet etmis ve sahih oldugunu söylemistir.) Ramazan ayı kişinin günâhlarından sıyrılarak bayrama bağışlanmış, günâhlardan arınmış bir şekilde girmesi için bir fırsattır. Bunun yolu da Allah’a ihlasla ibadet etmek, onun rızası için oruç tutmak ve Peygamber (s.a.s.)’in yolunu izleyerek zorda bulunan mü’minler için tasaddukta bulunmaktır. Müslümanların, bu ayda Resulullah (a.s.a.)’i örnek edinerek hayırlarını ve hayır yolundaki harcamalarını artırmaları, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören, maddi sıkıntılarla kıvranan Müslüman kardeşlerini hatırlamaları gerekir.

Kardeşlerim
Her yıl olduğu gibi bu yılda Dünya Müslümanları bu Ramazan’a hüzünlü girdi. Islâm dünyasının birçok yöresindeki yaralar bu Ramazan’da da kanamaya devam ediyor. Bu yaraların sarılması ve kanamaların durdurulması ise ancak Müslümanların kendi aralarında dayanışmalarıyla, ümmet şuuru içinde birbirlerine destek olmalarıyla ve aynı bütünün birer parçaları oldukları şuuruyla hareket etmeleriyle mümkün olacaktır. İnşaAllah bu rahmet ayında Allah cc nun bizleri kardeş kıldığı müslümanları maddi ve manevi hatırlıyarak, ümmet şuurunu birkez daha yaşamış oluruz.
Şunu iyi bilelimki maddi ve manevi vereceğimiz infakların karşılığını rabbimiz bize kat kat geri verecektir. Nitekim ayeti celilede şöyle buyrulmakta „Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her bir başagında yüz tane olmak üzere yedi başak çıkaran bir taneye benzer. Allah diledigine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandir, bilendir.“ (Bakara, 261)

Ya Rabb bizleri esirge
Müslümanlarla olan kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendir
Kafirlerin zalimlerin, münafıkların, fasıkların şerlerinden bizi muhafaza eyle
Sevdir bize sevdiklerini yerdir bize yerdiklerini
Sen bizim Rabbimizsin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.