Monat: Februar 2014

İrtidat, Tekfir ve Mürted

Reddetmek, geri çevirmek ve bir işten rücû etmek gibi manalara gelen „İrtidat“; İslâmî ıstılahta; iman ettikten sonra, küfre rücû etmeye (dönmeye) verilen isimdir.[1] Kısaca İslâm dininden dönmek demektir. „Riddet“ kelimesi de irtidat ile aynı manada kullanılmaktadır. Mürted ise lugatta; mutlak surette herhangi bir şeyden dönen kimsedir.[2] Istılahta ise; İslâm’dan dönüp bir başka inan­ca sahip olan […]

Ef’âl-i Küfür, Elfâz-ı Küfür ve Tekfir

Kur’an-ı Kerim’de: „Sizden her kim dininden döner ve kâfir olarak ölür ise, işte onların dünya ve ahirette amelleri geçersizdir. Kendileri de cehennem ehlidir. Onlar cehennemin ebedî sakinleridir„(Bakara 217) hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyle herhangi bir kimse İslâm dininden döner ve o halde iken ölürse; (Müslüman iken yapmış olduğu) bütün amelleri mahvolur. İslâm ulemâsı; insanları küfre sürükleyen […]

Şeâir – İman ve Küfür Şiârları

İman ve Küfür Şiârları Alâmet kelimesi arapça alem kelimesinden gelmektedir. İlim kökünden türeyen alem sözlükte; „belli eden, bildiren, iz, alâmet, işâret ve nişan“ anlamlarına gelir. Çoğulu, a’lâmdır. Arap dilinde özel isme alem dendiği gibi bayrak, sancak ve sınır taşına da alem denir.[1] aynı manalarda kullanılan bir diğer kelime de „şiâr“ olup, çoğulu „şeâir“dir. Bir şeyin […]

Kâfirûn Sûresi Üzerine Notlar

1- De ki: Ey kâfirler. 2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam. 3- Siz de benim taptığıma tapmazsınız. 4- Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 5- Sizler de benim taptığıma tapacak değilsiniz. 6- Sizin dininiz size, benim dinim bana. Kafirun suresi Maun suresinden sonra mekkede nazil olan surelerdendir. “Kâfirûn” sûresi, tevhidi ve Allah’tan başkalarına kulluğu reddi anlattığı için […]