Schlagwort: İslam’ın Şiarları

Şeâir – İman ve Küfür Şiârları

İman ve Küfür Şiârları Alâmet kelimesi arapça alem kelimesinden gelmektedir. İlim kökünden türeyen alem sözlükte; „belli eden, bildiren, iz, alâmet, işâret ve nişan“ anlamlarına gelir. Çoğulu, a’lâmdır. Arap dilinde özel isme alem dendiği gibi bayrak, sancak ve sınır taşına da alem denir.[1] aynı manalarda kullanılan bir diğer kelime de „şiâr“ olup, çoğulu „şeâir“dir. Bir şeyin […]