Ana ve Baba Hakları

Muhterem Müslümanlar

Bu günkü hutbemizde Ana baba hakları üzerinde duracagız inşaallah. Rabbimiz nisa suresi ayet.36.da mealen şöyle buyurmaktadır:***Allaha kulluk edin, ona bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin…***İslam dini Allaha iman ve kulluk mertebesinden hemen sonra, Anne ve babaya iyi davranma mertebesini koymuştur. Gerçek müslümanın en belirgin sıfatlaerından birisi de Anne ve babaya sadık kalıp onlara karşı iyi davranmasıdır. Toplum yapısının temeli olan ailenin kurucuları ve en önemli iki unsuru Ana ve babadır.

Allah’ın insanlardan korunmasını istediği beş kutsal şeyden biri de, neslin devamıdır. Neslin devamını Allah (c.c.) canlıların kabiliyet ve yapılarına göre belli kanunlara bağlamıştır. Neslini devam ettirebilmek için en büyük zorluklarla karşılaşan canlı da insanoğludur. İnsan, canlıların en güçlüsü olmasına rağmen, doğduğu anda en zayıf olanların başında gelir.Neslin devam edebilmesi için bütün bu zorlukları çeken ana ve babalardır.

Aile ve çocuğun ihtiyaçlarını temin etmek için Ana baba yılmadan, usanmadan çalışır, yemez yedirir, giymez giydirir. Çocuğun bir yeri ağrısa, onlar daha fazla rahatsız olurlar. Çocuklarının rahatını kendi rahatlarına tercih ederler. Bu zahmetli meşgale, değişik safha ve şekillerde olmak üzere yirmi otuz yıl devam eder. Hatta, ana-babanın çocuğuna gösterdikleri ilgi hayat boyu sürer gider. İslam dini Ana babaya iyiligi tavsiye ile yetinmemiş bilakis onların sevdiklerine de aynı muameleyi ögütlemiştir.

Bir müslüman evladın baba dostunu babası hayattayken de öldükten sonrada sevip sayması ana – baba ya olan sevgi, saygı ve iyilik mertebelerinin en yücesidir. Müslüman daima ana babasının akraba ve dostlarıyla olan baglarını kuvvetlendirmeye ve onlara ana-babası öldükten sonra da saygı ve sevgi göstermeye çalışır. Anne ve babasının kurdukları dostlugu ihmal etmemek onun ayrıca insani görevlerindendir. Bütün bu güzel meziyyet ve duygularla insan hayatı güzelleşir, insanlar huzurlu ve mutlu olur.

Bu güzel hasletlerde sadık müslümanın varlıgına baglıdır.Şu hususu tekrar belirleyelimki; Anne ve baba akrabaların en yakını, sevgililerin en sevilenidir. Fakat onlara olan bag kıymet bakımından inanç bagından sonra gelir. Eger müşrik iseler ve çocuklarını şirke, dalalete ve sapıklıga davet ediyorlarsa ve kendi küfri inançlarına çocuklarınıda zorluyorlarsa onlara bu hususlarda itaat edilmez. Zira: *Allaha karşı masiyette kula itaat olmaz * hükmüne baglı kalmak esastır. Çünkü iman bagı bütün bagların üstündedir. Buna ragmen evlatları Anne ve babasına iyi davranmak ve ikramda bulunmak zorundadır.

Daha geçtigimiz Pazar günü oldugu gibi Müslüman annesini sadece birilerinin tesbit ettigi anneler gününde hatırlamaz Müslüman için ana ve baba kıymeti devamlıdır böyle özel günlere gerek yoktur inancındayız. Müslüman birey her türlü şartta ana babasına iyi davranır. Onları mutlu etmek, gönüllerine sevgi saçmak ve Allaha itaat hududu içinde onlara gücü yettigince iyilikte bulunmak müslümanın alametlerindendir. Onlara takdim edecegi, yiyecek, giyecek meskenin en iyisini ve yaşadıkları asrın şartlarına ve sosyal yapısına uygun refah imkanlarını onlara temin etmekten çekinmez. Bütün bunların üzerinde güzel söz, güler yüz, sevgi vefa ve şefkat ile muamele etmek, gerçek müslümanın şiarıdır.

İşte Müslümanın Ana – babasına karşı çizecegi yol, ve Müslümanın vasıfları tamamıyla dininin emirleri dogrultusunda olmalıdır. Ana –babaya iyilik, onlara sevgi dolu bir kalb ile yönelmek, yardım elini uzatmak Müslüman ahlakının en köklülerindendir. Hayat şartları ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, ya da ne kadar gelişirse gelişsin ve üzerine ne kadar ithal edilmiş adetler yıgılırsa yıgılsın Müslümanların bu meziyyeti bu üstün ahlakı kaybetmemeleri gerekir.

Çünkü bu huy, bu meziyyet kalbi taşlaşmaktan koruyan, benlikten muhafaza eden ve Müslümanları insanca davranma asaletine götüren bir meziyyettir , özelliktir, güzelliktir ve insanlara cennet kapılarını açacak olan en güzel amellerdendir inşaallah…Abdullah b. Mes’ud (r.a.) Hz. Peygamber (s.a.s.)’e sordu:”-Ya Resulullah, amellerin hangisi daha üstündür?” Resulullah:”- Vaktinde kılınan namaz” buyurdular.Abdullah b. Mes’ud diyor ki tekrar sordum:”-Sonra hangisidir?”“-Anne-babaya iyiliktir” diye cevaplandırdılar.”-Sonra hangisidir?” dedim.”-Allah yolunda savaşmaktır. ” diye buyurdular.Allah ana babasının rızasını kazananlardan razı olsun…Amin.

Sermed Kadir

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.