İman ve Ahlak Bütünlüğü

Muhterem müslümanlar…
Bir hususun tesbitini kısaca müzakere edelim inşaallah: Sahih iman konusunda ne biliyoruz? Çünkü bu husus eger gereği gibi bilinemiyor ise”Ben Müslümanım” diyen insanların çok önemli bir bölümü ne yazıkki neleri kaybettiginin farkında olamayacaklardır. Allah korusun helâk olmamız içten bile degildir.Bilinmelidir ki islâm dininin ruhu imandır. İmanın da iki kolu vardır:birincisi-İbadet: Bu Yaratıcının, rabbimizin hakkıdır. ikincisi-Ahlâk: Bu biz be bizim gibi olan yaratılanların hakkıdır.

Bir insanın mü’min olabilmesi için şu dört hususa tereddütsüz iman etmesi gerekir1-En büyük Yaratıcıya: Bu Allah (CC)’tır.2-En büyük insana: Bu Hz. Muhammed (SAV)’dir.3-En büyük Kitab’a: Bu Kur’ân-ı Kerîm’dir.4-En büyük nizama, kanuna, kural ve yasaya: Bu İslâm dinidir.Kur’ân-ı Kerîm, Peygamber efendimizin (SAV) hayat ve şahsiyetini Müslümanlar için en iyi örnek olarak göstermiştir.

Bundan dolayı Sahabe-i Kiram hazeratı O’nun hayatını titizlikle izlemişler; çok hassas bir şekilde takip etmişler * Bu hayatı hem bizzat kendi yaşayışlarına örnek almışlar,* Hem de kendilerinden sonraki nesillere büyük bir gayret ve itina ile nakletmişlerdir.Allah hepisinden razı olsun* Hadis mecmuaları,Siyer, Şemâil, Hilye… kitapları Peygamberimiz Efendimizin (SAV) hayatını, bedenî özelliklerini ve ahlâkî şahsiyetini anlatır.Bu kaynakların verdiği malumat,bilgi Müslümanın ahlâkî yaşayışının nasıl olması gerektiğini göstermesi bakımından son derece önemlidir.

Bu sebepledir ki, sözü edilen kaynaklardan Peygamber Efendimizin ahlâkî şahsiyetine dair özet mahiyetinde örnek vermeyi yararlı görüyorum.Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamber Efendimiz bir defasında kendisini şöyle tanıtmıştı:”Rabbım katında benim on ismim vardır:Muhammed’im,Ahmed’im, Mahmud’um, Ben mahiyim, ben haşirim,Ben Rahmet Peygamberiyim.Ben Tevbe Peygamberiyim.Ben kahramanlık peygamberiyim. Ben Mukafi’yim:İnsanları Allah yoluna yöneltirim. Ben insanlığı kemâle erdirenim.” (Müslim)Peygamberimiz Efendimiz (SAV) bütün hayatı boyunca sadece gerçeği söylemiş ve söylediklerini harfi harfine yaşamıştır. O, “Beni Hûd sûresi kocalttı” demişti.

Çünkü bu sûredeki 112′nci ayette: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol”buyurulmaktadır.Peygamberimiz Efendimiz (SAV):* Toplulukta yemek yemeyi severdi.* Yemeğe besmele ile başlarlardı.* Sağ eli ile yer ve içerdi.* Yemeği çok sıcak ve çok soğuk yemezlerdi.*Tıka basa doymadan sofradan kalkarlardı.* Yemekten önce ve sonra ellerini yıkarlardı.* Sağlığa zararlı, dinen haram, veya kokusu ile çevresindekileri rahatsız edici şeyleri yemezlerdi.* Hiçbir yemek için sevmiyorum demezlerdi.* Suyu yudum yudum içer, asla birden içmezlerdi.*İpek elbise giymezlerdi.*Altın yüzük takmazlardı.*Giyiminde temizliğe ve sadeliğe önem verirlerdi. Pejmürdelikten yani düzensizlikten hoşlanmazlardı.*Lüks ve ihtişama önem vermezlerdi.*Geçici sıkıntıları dert edinmezlerdi.*Hayata hep iyimser bakar ve böyle olmayı telkin ederlerdi. *Kibirlenmekten nefret ederlerdi.*Asla büyüklük taslamazlardı. *Dalkavuklardan yani günümüz dilinde yalakalıktan, yagcılıktan nefret ederlerdi.* Aile hayatı çok muntazamdı.* Eşlerine saygı duyar, haklarına riayet ederlerdi.

Hâsılı, Peygamber Efendimiz (SAV) bütün mânevî ve ahlâkî güzellikleriyle zamanımıza kadar bütün tarihçileri, mütefekkirleri, düşünürler ilim adamlarını ve tabii ki, bütün ümmetini kendine hayran bırakmıştır. Bu ifadelerden sonra diyebilirizki bizler mutlak surette en önemli ibadetimiz olan namazlarımızda Allaha verdigimiz sözü tutmak zorundayız. Hal, hareket ve tavırlarımızda örnek ve önderimiz Peygamber efendimizi (sav) ve ashabı kiramın örnek yaşantısını aklımızdan çıkarmamalıyız.Şu hususa kesinlikle inanıyoruz ki insanın selameti ve ebedi kurtuluşu islam dinini tanımasına ve bütünü ile o dini yaşamasına baglıdır.

Allahın emirlerinin cennet mahsulü nehiylerinin yani yasaklarının da cehennem mahsulü oldugunu yine kuranı kerimden ögreniyoruz. Insan bilmedigine ve ögrenmedigine yabancı kalmaktadır. Ögrenmenin okumanın ne kadar zaruri,gerekli ve mecburi oldugunu asla unutmayalım. Çünkü rabbimizin ilk emri oku diye başlamıştır.. okumakla, ögrenmekle ögrendiklerini hayata aktarmakla şuurlu ve bilinçli adım attıgına inandıgımız insan her kapıyı açmaya muktedirdir.

İnsan için en güzel haslati en hayırlı özelligi peygamber efendimiz (sav) bir hadisinde mealen şöyle ifade buyurmaktadır:** Dünyada kula verilen en güzel şey afiyettir yani saglık,selamet ve sıhhatli olmak. Ahirette kula verilen en güzel şey Magfirettir yani Allahın affı ve lütfu, ihsanı, affetmesi. Kulun kendisine verilen en güzel şey de güzel bir ögüttür ki cemaat onun sayesinde hayırlı işlerde bulunur.** Degerli müslümanlar sonuç olarak Allahın izniyle islam dininin tamamına uymak zorundayız. Çünkü yolumuzun ebediyen pırıl pırıl nurlu olması dünya ve ahiret saadeti ancak ve ancak islamiyete uymakla Allaha ve onun şanlı rasulüne itaat etmekle mümkün olur diye inanıyoruz…

Sermed Kadir

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.