Tatlı Dil, Güler Yüz

Rabbimiz Ali imran Suresi ayet.159.da mealen şöyle buyurmaktadır: O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allaha dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever…***

Muhterem müslümanlar
bu günkü Cuma hutbemiz tatlı dil, güler yüz ve yumuşak huyluluk üzerine olacaktır inşaallah.Hilm: mana itibariyle: Yumuşak huyluluk, yumuşak karakterlilik, sakin tabiatlılık, nefse hakim olma halidir. Nefsini kızgınlığın heyecanından koruyan, hilm sahibi olan kimseye “halîm” denir. Halîm, Kuran-ı Kerimde çeşitli ayetlerde Allah Teala’nın sıfatı olarak geçer. Çok sabırlı, isyanlarına rağmen, isyan eden kişilere ceza vermekte aceleci olmayan, gazabın kendisini kızdırmadığı, bir dalalete düşenin düşüncesizliğinin, bir isyankarın,asînin isyan etmesinin kendisini öfkelendirmediği, af ve teennî sahibi kimse gibi anlamlara gelir halim.Türkçemizde de halim selim adam sözü bu manayı ifade eder.

Halîm aynı zamanda, güçlü kuvvetli olduğu halde affeden, ceza vermekte acele etmeyen, teenni gösteren kimsedir. Hilim yani yumuşak huy, yaşadığımız çağda en çok ihtiyaç duyduğumuz ahlaki güzelliklerden, karakteristik özelliklerden, ahlaki erdemlerden biridir. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde mealen şöyle buyuruyor:**Allah yumuşak huyluyu ve utangaç kimseyi sever. Kötü sözlü, öfkeli kimseyi ise sevmez.” (İbn Hibbân) Kardeşlerim, Hilim, yumuşak huylu ve ağır başlı olmak, öfkenin kabarması halinde itidal ve sükûneti korumak, nefsine hakim olup kızmamak, gücü yettiği halde affetmek, hoşa gitmeyen şeyler karşısında sabır ve tahammül göstermek, tahrik edici sebepler karşısında soğukkanlılığı korumak, acı ve ıstırap verici hareketlere karşı kendini tutmak gibi anlamlara gelen güzel ve övülen hareket tarzıdır.

Hilim insanın ileriyi görmesi, acele hareket etmemesi, tecrübelerine dayanarak hadiseleri sabırla göğüslemesidir. Kişinin kendisine yapılan kötülüğe karşı aynı şekilde karşılık vermeye ve intikam almaya gücü yettiği halde, intikam hissine kapılmadan sabır ve müsamaha ile karşılık vermesidir.Hilim, Allah Tealanın insanlıga büyük bir ihsanıdır. Kime verildi ise, ona dünya ve ahiret saadeti verilmiştir demektir. Zira hilim insanı hem dünyada hem de ahirette yüksek mertebelere kavuşturur. İnanıyoruzki;O, yarattıklarına karşı son derece yumuşak davranır. Günahkarları hemen cezalandırmaya gücü yettiği halde bunu acele yapmayıp, yumuşak davranır, erteler. Böylece tövbe ve iyiliklerle günahını telafi etme fırsatı tanımış olur. Emirlerine karşı gelenlerin azgınlığını, kötülük yapanların kötülüğünü ve zalimlerin zulmünü gördüğü halde, onlardan intikam almakta acele etmez. Pişman olup tövbe edenlerin, boyun bükenlerin hatalarını affeder. Kendisine sığınanları boş çevirmez. Çünkü O, çok ihsan ve iyilik sahibidir.

Rabbimiz Nahl Suresi ayet.61.de mealen şöyle buyurmaktadır: *** Eğer Allah zulümleri (günahları) sebebiyle insanları (hemen) hesaba çekiverseydi, yeryüzünde kımıldayan tek bir canlı bırakmazdı…*** Örnek ve önderimiz Peygamber Efendimiz (sav) insanların en az kızanı, en çabuk razı olanı ve en çok bağışlayanı idi.Örnek ve önderimiz, Şahsına yapılan kötülüklerden dolayı hiçbir şekilde intikam almamıştır. Öfkelenecek yerlerde sükunetini korur, mübarek hayatına kastedenleri bile bağışlardı…Muhterem kardeşlerim her konuda oldugu gibi Tatlı söz, güler yüz, itidalli davranış ve yumuşak huyluluk konusunda da Kuran ve sünneti seniyeye sımsıkı baglılıgımızı bir daha gözden geçirmemiz, bazı toplumların çılgınlıgın son derecesine ulaştıgı bu günlerde biz Müslümanların özelligimiz ve güzelligimiz olsun inşaallah. Cenabı hak tebessümü yüzümüzden eksik etmesin. Amin …

Sermed Kadir

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.